דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות האקדמיות (בהשוואה לאוניברסיטאות), בשנת הלימודים תשע"ד

עדכון: 13:15 ,05.02.2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים בנושא:

מועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות האקדמיות (בהשוואה לאוניברסיטאות), בשנת הלימודים תשע"ד

פרסום הנתונים נעשה לציון 20 שנה ל"חוק המכללות" שבו אישרה הכנסת תיקון, לפיו לראשונה יכלו המכללות להעניק תארים אקדמיים באישור המועצה להשכלה גבוהה.

 

להודעת הלמ"ס