חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מבנה הלימודים

הלימודיים יתקיימו שנתיים וחודש בקיץ.

בשנה הראשונה- יומיים מלאים בשבוע, ימי שני וחמישי.

בשנה השנייה – שלושה ימים מלאים. ימי שני, ימי לימודים מלאים במכללה; ימי חמישי ושישי התנסות בהוראה בבתי הספר. ביום חמישי, לאחר יום ההוראה, יתקיימו שיעורים עיוניים.

סמסטר אחד מהשניים יוקדש להתנסות בביה"ס היסודי והסמסטר השני, האחר, יכלול התנסות בביה"ס העל יסודי (חט"ב ותיכון).

ההתנסות בהוראה בבתי הספר תתחיל בחודש ספטמבר.

במהלך כל סמסטר יתקיים "שבוע הצמדה" שבמסגרתו מתנסים בהוראה רצופה, לאורך שבוע שלם, בבית הספר.

נדגיש כי השיבוץ לבתי הספר לצורך התנסות בהוראה מבוצע ע"י המכללה ומתרכז בשני אזורים, מרכז וצפון (חיפה).

בקיץ של שנה"ל השנייה, יתקיים קורס מדריך חדר כושר מרוכז וקורס עזרה ראשונה, במהלך כל ימות השבוע בחודש.

 

תעודות המוענקות בתכנית הכשרת אקדמאים להוראת החינוך הגופני:

1. תעודת הוראה בחינוך גופני לכיתות א'- י"ב.

2. תעודת מדריך חדר כושר ובריאות.

התעודה בסעיף 2 היא בכפוף לדרישות מנהל הספורט.

מידע נוסף לגבי תעודה מס' 2: תנאי מקדים לקבלת תעודת מדריך חדר כושר, עוד טרום הלימודים לתעודה זו, הוא הצגת אישור השתתפות פעילה בחדר כושר, במשך שנה. תנאי זה נקבע ע"י מנהל הספורט שאחראי על אישורי תעודות המדריך.

קיים תנאי מעבר של 70 נק' בממוצע הקורסים ללימודי תעודת מדריך חדר כושר. במקרה שהממוצע נמוך מציון זה ניתן יהיה לקבל קרדיט אקדמי לסיום החובות הלימודיים, אך לא ניתן יהיה לקבל תעודת מדריך, על פי הנחיות מנהל הספורט.

הדגשים נוספים:

נציין כי שני קורסים (יישומי מחשב ומבוא לאוכלוסיות מיוחדות) הרשומים בתכנית, יילמדו באופן מתוקשב, עצמאית ע"י הסטודנטים, בזמן הנוח לסטודנטים, מעבר לימי שני חמישי ושישי (כפי שנלמדים בתכנית האקדמית לתואר כולו).

נדגיש כי לאחר סיום הלימודים וקבלת אישור זכאות לתעודת הוראה או לאחר קבלת אישור 80%, אם הסטודנט מלמד בבית ספר הוא נדרש, על פי תקנות משרד החינוך, ללמוד שעות סטאז' על מנת לקבל רישיון הוראה ממשרד החינוך.

לימודים אלה, לסטאז', אינם במסגרת לימודי ההסבה ויכולים להילמד בכל מכללה המכשירה מורים להוראת החינוך הגופני. לימודים אלה כרוכים בתשלום נוסף.

 

אקרדיטציות והכרה בלימודים קודמים - בקשה לפטור עקב לימודים קודמים נבחנת בבית הספר בו נלמד הקורס. חובה לצרף דף הנחיה וגיליון ציונים לטופס הבקשה.

ימי המבחנים בתקופת המבחנים יתקיימו בימי הלימוד. עם זאת, יתכן שמספר מצומצם של מבחנים יתקיימו בימים אחרים וזאת על מנת להספיק את כל המבחנים בתקופת הבחינות.