facebook tracking pixel
חיפוש סגור

רשימת כתבי עת


שים לב: הגישה לרוב כתבי העת בשנים האחרונות היא אלקטרונית, דרך מאגרי המידע ו -ULS

ה-ULS הינו רשימת כתבי העת בספריות (בעיקר אקדמיות) בישראל

כדי לבדוק מקום הימצאו של כתב עת יש להקיש את שמו.

הקוד WCL מסמן קיומו של כתב העת בספרייה שלנו.

מאמרים רלוונטים נוספים

רשימת כתבי עת

23/06/2010

קרא עוד